top of page

 

Podatki o podjetju

Ime podjetja: Kozmetični salon Katja Marn, Katja Marn s. p.

Sedež podjetja: Vransko 18 B, 3305 Vransko

Davčna številka: 50033158

Matična številka: 8039267000

 

Kontaktni podatki

Telefon: 051 214 324

Elektronski naslov: katja.marn@gmail.com

POLITIKA ZASEBNOSTI

 

Aktivnosti podjetja Kozmetični salon Katja Marn so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupca ali obiskovalcev spletne strani www.katjamarn.si z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Kozmetični salon Katja Marn, Katja Marn s. p., Vransko 18 B, 3305 Vransko.

Ker podjetje stremi k največji možni zaščiti zasebnosti kupcev in uporabnikov spletne strani podjetja, osebne podatke skrbno varuje. Podjetje si pridržuje pravico, da lahko to politiko zasebnosti se lahko kadar koli spremeni ali dopolni, brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletne strani www.katjamarn.si po spremembi ali dopolnitvi, uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih podjetje dobi od uporabnika, kadar ta obišče in uporabi spletno stran www.katjamarn.si ali jih posreduje na drug način: po telefonu ali osebno v kozmetičnem salonu.  

 

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je podjetje Kozmetični salon Katja Marn, Katja Marn s. p., Vransko 18 B, 3305 Vransko.

 

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira.  Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 

Za spodaj navedene namene se zbira naslednji osebni podatki:

  • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);

  • kontaktni podatki in podatki o komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);

  • kanal in kampanja – način pridobitve člana oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, klicni center, fizična prodajalna);

  • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

  • podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;

  • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. v okviru nagradnih iger ali uporabe konfiguratorjev za identifikacijo optimalnih izdelkov za uporabnikove potrebe;

  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

 

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, torej ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-revije, sodelujete v nagradni igri ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Vaši osebni podatki se hranijo do zahteve za izbris oziroma do odjave od e-novic in še 1 leto po tem.

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

  • zakon in pogodbeni odnosi,

  • privolitev posameznika in

  • zakoniti interes.

 

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

bottom of page