top of page

Splošni pogoji nagradne igre »Brezplačna nega obraza«

  1. Splošne določbe 

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Brezplačna nega obraza« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja je podjetje Kozmetični salon Katja Marn s.p., Vransko 18b, 3305 Vransko (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 30.04.2019 do vključno 31.05.2019, v Kozmetičnem salonu Katja Marn s.p.

 

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) storitev v Kozmetičnem salonu Katja Marn s.p., ki:

- so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec).

- se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda pripravljeni obrazec z nagradnim vprašanjem, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro,

- opravijo nakup vstopnice za dogodek »Priprava kože na poletje«.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z nakupom vstopnice za dogodek »Priprava kože na poletje«.

 

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti oba pogoja:

- oddati obrazec za nagradno igro neposredno v Kozmetičnem salonu Katja Marn s.p.

- kupiti vstopnico za dogodek »Priprava kože na poletje«.

 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradne igre izločiti sodelujoče, za katere organizator sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 

4. Nagrade 

Nagradni sklad igre je: 1x brezplačna nega obraza.

Žrebanje bo potekalo 31.05.2019 na dogodku »Priprava kože na poletje«. Nagrajenec oziroma nagrajenka (v nadaljevanju: nagrajenec) bo o prejemu nagrade obveščen osebno na dogodku in bo prejel darilni bon: 1x nega obraza.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre, - organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo. Vsi dokumenti, vezani na nagradno igro, se hranijo še 6 mesecev po končani igri v oddelku marketinga organizatorja igre.

 4.1. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

4.2. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

 

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: - kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe. 

 

6. Varstvo osebnih podatkov 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki nagrajencev, ki se zbirajo za namene obveščanja o nagradi so: ime in priimek ter e-mail.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov katja.marn@gmail.com. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

 

7. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

 

 

8. Končne določbe 

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook.

https://www.facebook.com/kozmeticnisalonKM/?ref=bookmarks .

Ta pravila začnejo veljati z dnem 29.04.2019.

Na Vranskem, dne 29.4. 2019

bottom of page