top of page

Splošni pogoji nagradne igre »Valentinova nagradna igra«

  1. Splošne določbe 

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Valentinova nagradna igra« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja je podjetje Kozmetični salon Katja Marn s.p., Vransko 18b, 3305 Vransko (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 13.2.2021 do vključno 14.2.2021 na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Nagradna igra bo potekala na Facebook profilu Kozmetični salon Katja Marn s.p.,https://www.facebook.com/kozmeticnisalonKM/?ref=bookmarks

 

  1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

- so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec).

- se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda komentar pod grafiko z nagradnim vprašanjem, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in - sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov ...).

 

  1. Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti pogoj:

- všečkati objavo

- v komentar označiti osebo, ki bi jo povabil na masažo

 

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli: - avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »Kozmetični salon Katja Marn s.p.«. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradne igre izločiti sodelujoče, za katere organizator sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 

  1. Nagrade 

Nagradni sklad igre je:

- 1x antistresna masaža telesa

Žrebanje bo potekalo 15.2.2021 ob 10:00 uri. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni z zasebnim FB sporočilom ter objavo imena na omrežju: https://www.facebook.com/kozmeticnisalonKM/?ref=bookmarks

Za prevzem nagrad bodo morali posredovati naslednje podatke: ime, priimek in telefonsko številko; če želi dobiti po pošti, še naslov (v tem primeru prejemnik plača poštnino). O prevzemu nagrade se bo nagrajenec/-ka dogovoril/-a z organizatorjem. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil družbenega omrežja Facebook), - se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre, - organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo. Vsi dokumenti, vezani na nagradno igro, se hranijo še 6 mesecev po končani igri v oddelku marketinga organizatorja igre.

 4.1. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

4.2. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

 

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: - kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe. 

 

6. Varstvo osebnih podatkov 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki nagrajencev, ki se zbirajo za namene obveščanja o nagradi so: ime in priimek ter telefonska številka.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov katja.marn@gmail.com. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

 

7. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

8. Končne določbe 

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook.

https://www.facebook.com/kozmeticnisalonKM/?ref=bookmarks .

Ta pravila začnejo veljati z dnem 13.2.2021.

Na Vranskem, dne 13. 2. 2021

bottom of page